JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två män döms för mord respektive medhjälp till mord i Bårslöv

[2018-07-13] Helsingborgs tingsrätt

Tingsrätten har i dag dömt en 36-årig man till 16 års fängelse för att uppsåtligen ha skjutit en 20-årig man till döds vid en idrottsplats i Bårslöv. En 22-årig man döms för medhjälp till mordet till åtta års fängelse. Männen nekar till brott.

Den 31 oktober förra året hittades en 20-årig man skjuten på en grusplan vid idrottsplatsen i Bårslöv. Mannen avled av skottskadorna. Utredningen visar att mannen kom till platsen i en bil tillsammans med tre andra män. Den tekniska utredningen klargör att det avlossats minst 15 skott med ett och samma automatvapen varav minst tio skott träffat brottsoffret. Skotten har avlossats mot offret både när denne befann sig i bilen och utanför bilen.

En av männen, som inte åtalats för brott, har berättat att 36-åringen sköt mot brottsoffret i bilen och att både 36-åringen och 22-åringen följde efter brottsoffret och sköt mot honom efter att han tagit sig ut ur bilen.

Tingsrätten anser att det är bevisat att det var den 36-åriga mannen som sköt brottsoffret.  Han döms därför för mord till 16 års fängelse.

– Normalstraffet för mord är enligt praxis 14 års fängelse. Tingsrätten anser att straffet ska vara längre eftersom offret sköts med flera skott både i och utanför bilen och såväl framifrån som i ryggen, säger lagmannen Ylva Norling Jönsson.

Eftersom den tekniska utredningen visar att alla skott avlossats från samma vapen döms den andra mannen inte för mord utan för att ha främjat mordet genom att med sin närvaro stötta 36-åringen och rikta vapen mot brottsoffret när denne lämnat bilen.

– 22-åringens medverkan är begränsad till den korta tid som angreppet pågick och han har inte fysiskt skadat brottsoffret utan varit ett mentalt stöd åt 36-åringen. Tingsrätten anser därför att han medverkat i mindre mån och att hans brott därför har ett lägre straffvärde som är åtta års fängelse, säger Ylva Norling Jönsson.

36-åringen och 22-åringen döms också för grov skadegörelse för att de bränt upp bilen i syfte att förstöra bevis. Utredningen visar att de körde bilen från brottsplatsen till Ängelholm och anlade brand i bilen omkring en timme efter mordet.  

Två kvinnor som åtalats för skyddande av brottsling frikänns helt. Tingsrätten finner att det är bevisat att en av kvinnorna köpte en dunk med diesel som männen använde när de tände på bilen samt att båda kvinnorna körde tillsammans med männen från Ängelholm till bl.a. Göteborg efter mordet och skadegörelsen. Eftersom det inte är bevisat att kvinnorna visste att den ena mannen mördat brottsoffret ska de inte dömas för skyddande av brottsling.

Senast ändrad: 2018-07-13

För mer information kontakta:

Ylva Norling Jönsson
Lagman
0767 61 16 95
Ylva.norlingjonsson@dom.se

Målnummer:

B 6255-17

Fakta:

Straffet för mord

Enligt brottsbalken ska den som gör sig skyldig till uppsåtligt dödande dömas för mord till fängelse i 10–18 år eller till livstids fängelse.

Utgångspunkten är enligt praxis 14 års fängelse. Om det finns förmildrande omständigheter kan straffet minskas ner till 10 år. Finns det försvårande omständigheter kan straffet ökas upp till 18 års fängelse.

Livstids fängelse ska tillämpas endast i de undantagsfall då ett tidsbestämt fängelsestraff på 18 år inte är tillräckligt, t.ex. då gärningsmannen har mördat mer än en person eller då omständigheterna annars är synnerligen försvårande.

Försvårande omständigheter är t.ex. att: 

  • brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats av särskild förslagenhet

  • gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret

  • brottet har riktat sig mot en närstående

  • brottsoffret har befunnit sig i en skyddslös ställning

  • brottet har utförts i offrets hem

  • brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, t.ex. offrets barn

  • brottet har syftat till att främja eller dölja annan brottslighet

  • gärningsmännen har varit i numerärt överläge