JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsväsendet besöker gymnasieskolor

[2018-03-07] Helsingborgs tingsrätt

Med start i mars 2018 besöker rättsväsendet gymnasieskolor i Helsingborg för att möta elever och berätta om sina roller i samhället.

”2017 var ett år med många våldsbrott i vårt område och Sverige utsattes för ett terrorbrott. Det skapade oro och otrygghet som påverkade oss alla. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risken för att som privatperson drabbas av brott är relativt liten. Vi måste stå upp mot brottsligheten och med gemensamma insatser förstärka det brottsförebyggande arbetet och öka människors trygghet.” Åsa Harplinger Jovalli, polisinspektör, lokalpolisområde Helsingborg

Samtliga gymnasieskolor i Helsingborgs stad har fått ett erbjudande om att representanter från olika delar av rättsväsendet kan besöka skolorna under ett par timmar.

”Åklagaren har en central funktion i rättsväsendet. Åklagarens roll är att självständigt och objektivt leda utredningar om brott, fatta beslut om åtal och föra process i domstol. Utan hjälp från ”Detektiven Allmänheten” får vi dock ingen fungerande brottsbekämpning. Vi vill berätta mer om en åklagares vardag, där en dag sällan är den andra lik, och varför det är så viktigt att vi alla hjälps åt även när det gäller åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet”. Thomas Elofsson, vice chefsåklagare, Åklagarkammaren i Helsingborg

”Jag kan tänka mig att eleverna inte känner till att kriminalvården består av häkte, anstalt och frivård. Eller att när man befinner sig på häktet är man brottsmisstänkt och på anstalt eller frivård är man dömd för brott.” Maria Velden, kriminalvårdsinspektör, Kriminalvården i Helsingborg

En ny undersökning från BRÅ visar att förtroendet för rättsväsendet har sjunkit hos allmänheten. Enligt rapporten har andelen av befolkningen med stort förtroende för rättsväsendet sjunkit från 61 till 55 procent senaste året. Det är andra året i rad som andelen minskar.

”Vi behöver alla ta ansvar för och göra vad vi kan för att allmänheten ska ha ett högt förtroende för rättsväsendet. Jag tror att synlighet och närvaro i samhället, både fysiskt som vi gör med det här initiativet men även genom digital närvaro, är viktigt för allmänhetens förtroende. Vi behöver visa att vi finns, att våra uppdrag är viktiga i ett demokratiskt samhälle och att våra verksamheter fungerar som de ska.” Ylva Norling Jönsson, lagman, Helsingborgs tingsrätt

Den 27 oktober 2017 arrangerade Helsingborgs tingsrätt i samarbete med Åklagarkammaren i Helsingborg, Polisen i nordvästra Skåne, Familjerätten Helsingborgs stad, advokaterna Pontus Peyron och Maria Adielsson, Kriminalvården samt Frivården i Helsingborg ett informationstillfälle om rättsväsendet för nyanlända. Arrangemanget blev lyckat och nu har de medverkande enats om att erbjuda ett liknande upplägg till gymnasieelever i Helsingborg. Två gymnasiebesök är hittills inbokade men vi ser fram emot att fler rektorer ska höra av sig med förslag på fler datum.

 

Helsingborgs tingsrätt

Åklagarkammaren i Helsingborg

Polisen i nordvästra Skåne

Kriminalvården i Helsingborg

Familjerätten Helsingborgs stad

Senast ändrad: 2018-03-07

För mer information kontakta:

Fredrik Lassen
Kommunikatör
042-19 97 27 / 0707-68 83 95
fredrik.lassen@dom.se