JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättegång i mål om brott mot områdesskydd

[2018-01-19] Helsingborgs tingsrätt

Tingsrätten håller huvudförhandling i ett mål om brott mot områdesskydd rörande naturreservatet på Kullaberg tisdagen den 23 januari 2018 kl. 13.00.

Åtalet gäller att en person ska ha uppfört två anläggningar (träkonstruktioner) i anslutning till konstverket Nimis i naturreservatet Östra Kullaberg.

Den person som är åtalad kommer inte att närvara personligen i tingsrättens lokaler.

Helsingborgs tingsrätt har säkerhetskontroll som alla besökare måste gå igenom för att komma in i domstolsbyggnaden. Antalet åhörarplatser i tingsrätten är begränsat.

För beställning av handlingar i målet kontakta ansvarig handläggarchef.

Senast ändrad: 2018-01-19

För mer information kontakta:

Margita Åhsberg
Chefsrådman
042-19 97 65

Louise Bäckström
Handläggarchef
042-19 97 74
theavd3@dom.se

Målnummer:

B 7325-17