JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mycket bra resultat i medarbetarundersökning vid Helsingborgs tingsrätt

[2015-11-16] Helsingborgs tingsrätt

De anställda vid Helsingborgs tingsrätt trivs mycket bra och är stolta över det arbete tingsrätten utför. Det framgår av resultatet i 2015 års medarbetarundersökning.

Under hösten 2015 genomfördes en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare vid Sveriges Domstolar. Medarbetarna har fått svara på hur de uppfattar sin arbetssituation. Vid Helsingborgs tingsrätt, som är en stor domstol med omkring 100 anställda, har 88 % av medarbetarna deltagit i undersökningen.

Undersökningens sammanfattande resultat mäts i ett så kallat medarbetarindex (MI). MI anges som ett index mellan 0 och 100. För Sveriges Domstolar totalt ligger MI på 75 och för Helsingborgs tingsrätt ligger MI på 84. Resultatet kan jämföras med 2012 års medarbetarundersökning. Då var MI för Sveriges domstolar 71 och MI för Helsingborgs tingsrätt 73. Helsingborgs tingsrätt ligger över snittet för tingsrätterna i landet på i princip samtliga områden. Särskilt högt ligger tingsrätten i frågor om arbetsklimat och ledarskap.

Lagmannen Ylva Norling Jönsson:

Det är ett mycket glädjande besked. Undersökningen visar att medarbetarna trivs och är nöjda med sin arbetssituation samt att förtroendet för tingsrättens ledning är mycket högt. Exempelvis är så många som 96 procent av medarbetarna stolta över tingsrättens arbete och hela 88 procent av dem kan rekommendera andra att börja arbeta på Helsingborgs tingsrätt.

Jag och mina medarbetare är väldigt stolta över det goda resultatet som är ett bevis på att det målinriktade arbete som bedrivs sedan flera år inte bara leder till hög effektivitet och kvalitét i den dömande verksamheten utan också till att medarbetarna känner arbetsglädje. Resultatet bekräftar bilden av en domstol med engagerade och kunniga medarbetare. Vi ska nu använda resultatet som underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete så att allmänheten kan känna fortsatt förtroende för tingsrättens verksamhet.

Senast ändrad: 2015-11-16

För mer information kontakta:

Ylva Norling Jönsson
Lagman
0767-611 695