JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man dömd till fängelse för grovt vållande till ung kvinnas död på hotellrum i Helsingborg

[2016-01-15] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 22-årig man för att av grov oaktsamhet ha orsakat en ung kvinnas död på ett hotellrum i Helsingborg den 13 juni 2015. Mannen döms till fängelse ett år och fyra månader. Han ska även betala skadestånd till den avlidna kvinnans anhöriga.

Mannen och den unga kvinnan hade inlett en relation och skulle tillbringa natten på hotell. I samband med att de hade sex ingick även s.k. strypsex där mannen tog strupgrepp om kvinnans hals. Efter sexualaktens avslutande var kvinnan livlös och hon dödförklarades senare. Mannen åtalades för en misshandel som omfattade skadorna på kvinnan och hennes medvetslösa tillstånd samt för grovt vållande till annans död. Tingsrätten har kommit fram till att det har funnits ett orsakssamband mellan det tagna strupgreppet och skadorna, medvetslösheten och dödsfallet.

- Mannen frias när det gäller åtalet för misshandel, eftersom det inte har bevisats att mannen hade uppsåt att skada kvinnan eller försätta henne i medvetslöshet säger rådmannen Karoline Fridolf.

Tingsrätten har däremot ansett att det i det här fallet har varit oaktsamt av mannen att ta ett strupgrepp om kvinnans hals på ett sådant sätt att detta har lett till döden. Det samtycke till strypsex som funnits från kvinnan kan inte frita mannen från ansvar.

- Omständigheterna kring det utövade strypsexet har gjort att mannen har varit i en situation där det från hans sida har krävts särskild uppmärksamhet. Att han då har varit påverkad av alkohol samt även gjort sig skyldig till andra försummelser av allvarligt slag, som t.ex. att medvetet inte titta på kvinnan, har medfört att tingsrätten bedömt brottet som grovt säger Karoline Fridolf.

Mannen har av en enig rätt dömts för grovt vållande till annans död med påföljden fängelse ett år och fyra månader. Brottets allvarlighet har medfört att påföljden har bestämts till fängelse. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd har hänsyn tagits till att mannen på grund av händelsen har förlorat sitt arbete. Han döms också att betala skadestånd om sammanlagt 171 309 kr till kvinnans anhöriga.  

Domen kan beställas via mejladressen helsingborgs.tingsratt@dom.se

 

 

Senast ändrad: 2016-01-15

För mer information kontakta:

Karoline Fridolf
Rådman
042-19 97 18

Målnummer:

B 3435-15