JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Helsingborgs tingsrätt anordnar konferens för framtidens domstol

[2018-11-29] Helsingborgs tingsrätt

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagars-konferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR. Deltagare från olika delar av rättsväsendet och Helsingborgs stad har bjudits in.

Konferensen hålls den 6–8 mars 2019 i domstolens lokaler. Då ska 40 inbjudna personer uppdelade i tre olika workshopgrupper ta fram nya koncept inom kategorierna lokaler, tjänster och kommunikation. Med hjälp av ny teknik, digitalisering och design vill arrangörerna ta ett stort kliv framåt för att utveckla framtidens domstolar ur ett medborgarperspektiv.

– Vi har jobbat med småskaliga, digitala projekt på domstolen i några år. Vi ser nu ett behov av att involvera även andra aktörer för att kunna fortsätta utvecklingen mot en modern och digital domstol, säger tingsrättens chef, lagmannen Ylva Norling Jönsson.

LegalTech+Design @HelsingborgsTR har en styrgrupp som förutom Ylva Norling Jönsson består av Lena Nilsson, IT-direktör på Domstolsverket, Charlotta Kronblad, forskare i digitalisering vid Chalmers tekniska högskola och Jukka Heino, digitaliseringsstrateg i Helsingborgs stad.

Journalister är välkomna att besöka arrangemanget.

Illustration för LegalTech+Design @HelsingborgsTR

Styrgruppen för LegalTech+Design  @HelsingborgsTR

Styrgruppen för LegalTech+Design @HelsingborgsTR. Lena Nilsson, Fredrik Lassen, Andrea Lindblom, Jukka Heino, Ylva Norling Jönsson, Gentijana Dobraj och Charlotta Kronblad.


Bifogade filer:

Bild på styrgruppen Illustration


Senast ändrad: 2018-11-29

För mer information kontakta:

Andrea Lindblom
Administrativ chef, Helsingborgs tingsrätt
0733-400 608
andrea.lindblom@dom.se