JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En man döms för förseelse mot områdesskydd i naturreservatet Östra Kullaberg, Höganäs.

[2018-02-06] Helsingborgs tingsrätt

Mannen har uppfört två träkonstruktioner i naturreservatet. Tingsrätten bedömer hans agerande som förseelse mot områdesskydd och dömer honom till böter.

Bakgrunden är att en större konstruktion, som var uppförd inom naturreservatet Östra Kullaberg, brann i november 2016. Enligt mannen har han inte uppfört några anläggningar på platsen, utan han har vidtagit, med anledning av branden, vissa nödvändiga reparations- och underhållsarbeten för att åtgärda skador och säkerställa säkerheten kring verket Nimis.

Det är enligt de föreskrifter som gäller för naturreservatet inte tillåtet att utföra någon form av anläggning inom reservatet. I målet har bland annat åberopats fotografier över hur platsen såg ut dels alldeles efter branden, dels efter det att mannen hade vidtagit åtgärder. Utredningen visar att den större konstruktionen var i det närmaste helt nedbrunnen och att endast någon mindre del av denna fanns kvar på ett ställe. Enligt tingsrättens bedömning kan det som mannen har åstadkommit på två ställen på den plats där det brann inte ses som något annat än uppförande av två anläggningar; båda är omkring två meter höga och en meter i omfång. Även om personen tidigare har utfört arbeten på Nimis utan att Länsstyrelsen har vidtagit någon åtgärd anser tingsrätten att han har begått gärningen uppsåtligen. Gärningen är inte att anse som ringa. Tingsrätten dömer därför personen för förseelse mot områdesskydd.

Påföljden för den som döms för förseelse mot områdesskydd ska bestämmas till dagsböter. Personen döms till 40 dagsböter á 140 kronor.

Mannen åtalades ursprungligen för brott mot områdesskydd, men vid huvudförhandlingen ändrade åklagaren brottsrubriceringen till förseelse mot områdesskydd.

Senast ändrad: 2018-02-06

För mer information kontakta:

Margita Åhsberg
Chefsrådman
margita.ahsberg@dom.se

Målnummer:

B 7325-17