JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i omfattande sexualbrottmål vid Helsingborgs tingsrätt

[2015-09-22] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt den åtalade tjugofemåringen till fängelse i två år och nio månader. Mannen ska betala skadestånd med totalt 379 000 kr.

Tingsrätten har i ett mål rörande sexualbrott mot barn nu dömt en tjugofemårig man från Skåne för tolv fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett fall av försök till sexuellt övergrepp mot barn, tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, trettioen fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, tio fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, tvåhundranittioåtta fall av sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

Brotten har initierats via internetkontakter. Ett sexuellt övergrepp har begåtts vid ett personligt sammanträffande mellan mannen och en av målsägandena. Alla andra brott har begåtts via internet. Domen omfattar femtioåtta målsägande i åldern elva till femton år. Målsägandena är spridda över hela landet. Tingsrätten har kommit fram till att femtiofyra av målsägandena har blivit utsatta för brott helt eller delvis i enlighet med vad åklagaren har påstått. Anledningen till att åtalet i fyra fall har ogillats helt har berott på att tingsrätten ansett att åklagaren inte har bevisat att den tilltalade har känt till eller haft skälig anledning att anta att målsäganden varit under femton år.

En mycket stor del av brotten har bestått i sexuella ofredanden genom text och bild via internet. Även om ett sådant sexuellt ofredande utgör ett mindre allvarligt sexualbrott, har det stora antalet fall i förening med de andra mer allvarliga brotten som mannen har dömts för medfört att påföljden har bestämts till fängelse i två år och nio månader.

Domen kan beställas via mejlaadressen helsingborgs.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2015-09-22

För mer information kontakta:

Karoline Fridolf
Rådman
042-19 97 18

Therese Larsson Dozet
T.f. rådman
042-19 97 72

Målnummer:

B 3029-14