JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

68-årig man dömd för dråp för skjutningarna i Vallåkra

[2016-06-28] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en 68-årig man för att uppsåtligen ha skjutit ihjäl två bröder utanför sin bostad i Vallåkra den 14-15 oktober 2015. Mannen döms för dråp till fyra års fängelse. Han ska även betala skadestånd till brödernas föräldrar med totalt 100 000 kr.

Bröderna, som olovligen befann sig på 68-åringens fastighet, stod utanför mannens låsta entrédörr där de först uttalade dödshot och därefter krossade en glasruta i dörren. Bröderna var även beväpnade med ett smalt metallrör och en kökskniv. Tingsrätten har konstaterat att det fanns en tredje person i sällskap med bröderna och att den personen var på väg in alternativt precis hade tagit sig in i husets källarplan via en dörr där. När glasrutan krossades gick mannen och hämtade sitt gevär, laddade det och sköt bröderna genom den krossade rutan. Bröderna avled till följd av skottskadorna. Den 68-årige mannen befann sig i en nödvärnssituation när han avlossade skotten. Bl.a. mot bakgrund av att mannen använt sig av livsfarligt våld och det inte har varit fråga om en direkt konfrontation mellan mannen och någon av de tre angriparna, har våldet som mannen använt sig av gått utöver vad som har varit tillåtet enligt nödvärnsrätten.

Trots att mannen använt mer våld än vad som har varit tillåtet skulle han ändå ha kunnat gå fri från ansvar om omständigheterna varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig, s.k. nödvärnsexcess. Tingsrätten har vid sin bedömning kommit fram till att så inte har varit fallet.

- Det har varit tingsrättens utgångspunkt att 68-åringen varit mycket rädd under hela händelsen, vilket han har haft anledning att vara säger rådmannen Karoline Fridolf. Händelseförloppet har emellertid inte varit så snabbt att det saknats tid för eftertanke. Eftersom det inte varit fråga om en direkt konfrontationssituation, har hotet från angriparna inte heller varit så akut. Mannens agerande har trots rädslan varit kontrollerat och medvetet. Tingsrätten har därför kommit fram till att det inte varit fråga om nödvärnsexcess.

Omständigheterna kring gärningen har föranlett rubriceringen dråp, som är den mindre grova vad gäller uppsåtligt dödande. 68-åringen har av en enig rätt dömts till fyra års fängelse.

- Även med beaktande av att det varit fråga om en nödvärnshandling har gärningens allvarlighet medfört att påföljden har bestämts till fängelse säger Karoline Fridolf. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd har det emellertid tagits stor hänsyn till att mannen frivilligt har ringt polisen och medverkat i den fortsatta utredningen samt till hans höga ålder. Därför har minimistraffet för dråp, som är sex år, underskridits.

68-åringen döms till att betala skadestånd till brödernas föräldrar med 50 000 kr till dem var. Brödernas syskon begärde också skadestånd, men eftersom de inte anses omfattas av den personkrets som har rätt till ersättning har deras yrkande ogillats.

Domen kan beställas via mejladressen helsingborgs.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2016-06-29

För mer information kontakta:

Karoline Fridolf
Rådman

Målnummer:

B 5717-15