JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

16-åring dömd för mord

[2018-02-16] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

I början av september 2017 knivskadades en person allvarligt i samband med ett bråk i ett omklädningsrum på ett gym i Ängelholm. En 16-åring döms nu för att avsiktligen ha orsakat brottsoffret så allvarliga skador att han förblödde och dog.

På huvudförhandlingen medgav 16-åringen att det var han som med kniv hade orsakat 17-åringen de allvarliga skadorna. 16-åringen sa att han hade handlat i nödvärn, men tingsrätten anser inte att så varit fallet.  

– Åklagaren har genom uppgifter från vittnen och övrig bevisning visat att det inte varit fråga om en nödvärnssituation, säger rådmannen Dina Gutrad.

16 åringen döms till 1 år och 10 månaders sluten ungdomsvård. Den dömdes ålder påverkar både straffets längd och att påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i stället för fängelse.

– Det är fråga om ett mycket allvarligt brott. Om gärningsmannen varit 21 år eller äldre hade straffet blivit 12 års fängelse. Straffets längd har satts ner i enlighet med brottsbalken och praxis eftersom gärningsmannen var 15 år gammal när brottet begicks.

Vid sluten ungdomsvård sker ingen villkorlig frigivning.

– Även det förhållandet att påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i stället för fängelse påverkar alltså strafftiden, säger Dina Gutrad

Tingsrätten har också beslutat att 16-åringen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit.

Senast ändrad: 2018-02-16

För mer information kontakta:

Dina Gutrad
Rådman
042-19 88 29
dina.gutrad@dom.se

Målnummer:

B 5081-17

Fakta:

Angående påföljden

Om gärningsmannen var under 21 år gammal när brottet begicks ska hans ungdom beaktas vid straffmätningen. Detta följer av brottsbalken. Enligt praxis ska straffreduktionen bli större desto yngre personen är.

Ett riktmärke brukar vara att straffet för en 15-åring sätts till cirka en femtedel av det straff som en person som var 21 år eller äldre skulle få. På motsvarande sätt reduceras straffet för en 20-åring till cirka tre fjärdedelar.