JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Helsingborgs tingsrätts entré, Foto: Fredrik Wahlgren 2008

Lokal information

Allmänt

Helsingborgs tingsrätt är en av landets större tingsrätter. Domsagan omfattar Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Perstorps, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommun, dvs. den nordvästra delen av Skåne. I domsagan bor cirka 290 000 personer.

Tingsrätten inryms sedan juni 2005 i en nybyggd fastighet på Konsul Perssons plats 1, strax söder om Helsingborgs centrum.

Organisation

Helsingborgs tingsrätt har idag 100 medarbetare under ledning av en lagman, som är domstolens chef.

Tingsrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Varje målavdelning består av sju domare, en beredningsjurist, sex notarier och sju domstolshandläggare.

Samtliga avdelningar handlägger både tvistemål och brottmål, men varje avdelning har också egna specialmål. Flera av domarna vid tingsrätten är specialiserade inom särskilda områden. Följande typer av mål utgör sådana specialmål som handläggs på endast en av avdelningarna:

  • Avdelning 1: arbetstvister, ekomål
  • Avdelning 2: mål med internationell anknytning
  • Avdelning 3: Miljö- och arbetsmiljörättsliga brottmål, hyres- och bostadsrätts- och arrendetvister samt ärenden om skuldsanering.
  • Enheten för konkursärenden och ungdomsspåret: Ärenden om konkurs och företagsrekonstruktion, mål om lönegaranti och om klander av konkursförvaltares slutredovisning samt ungdomsbrottmål 15-17 år.Senast ändrad: 2019-01-15